Κωνσταντάρας Θωμάς & Υιοί Ο.Ε.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 5 Απριλίου 2012.